• Polski
 • Українська
 • English
 • PRZEJDŹ DO ZAPISU

  GWARANCJA

  RĘKOJMIA ( gwarancja)  W BOUTIQUE DENTAL OBEJMUJE:  

  • Wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne – 24 miesiące z uwzględnieniem aktualnego stanu jamy,  warunkiem otrzymania gwarancji jest brak ognisk zapalnych i ubytków próchnicowych. Pełną gwarancję na wypełnienia można otrzymać w momencie kiedy wszystkie zęby są wyleczone i przejdą pozytywną opinię lekarza prowadzącego. Wypełnienia i odbudowy kompozytowe, po których bezpośrednio lub w odstępie 4 tygodni od daty zabiegu, występuje potrzeba leczenia kanałowego – będą wykonywane w ramach gwarancji.  
  • Leczenie kanałowe pod mikroskopem ( pierwotne ) – 12 miesięcy z wyłączeniem powtórnego leczenia kanałowego, oraz usług specjalnych – przypadków wyjątkowych wymienionych w cenniku. Gwarancja udzielana jest na zęby leczone w trybie pierwotnego leczenia kanałowego pod mikroskopem. Możliwość udzielenia gwarancji wynika z faktu, odpowiedniego dostosowania się pacjenta do zaleceń lekarza tj. kontroli radiologicznej co 6 msc lub wg zaleceń lekarza, oraz wykonania dopasowanej do warunków zgryzowych odbudowy protetycznej, wykonania zabiegów higienizacyjnych co 6 miesięcy i utrzymania wymaganego poziomu higieny jamy ustnej. W przypadku braku powodzenia leczenia kanałowego i konieczności dokonania ekstrakcji zęba – usunięcie zostanie wykonane bezpłatnie. 
  • Wybielanie metodą Lampy Beyond i Nakładek – brak gwarancji, wybielanie to proces chemiczny uzależniony od indywidualnych predyspozycji pacjenta i jego szkliwa do procesu utlenienia oraz rozjaśnienia. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować efektów jakie podczas wybielania fizycznie pacjent uzyska. Stosując wyspecjalizowany sprzęt i odpowiednie stężenia oryginalnych preparatów mamy możliwość znacznego rozjaśnienia uzębienia. Czas utrzymywania się efektów jest uzależniony od higieny jamy ustnej pacjenta, predyspozycji do osadzania się kamienia i osadu oraz codziennych zachowań pacjenta.  
  • Leczenie protetyczne : 
  • Wkład koronowo- korzeniowy – 12 miesięcy  
  • Onlay  – 24 miesiące  
  • Licówki – 24 miesiące  
  • Korony i Mosty – 36 miesięcy  
  • Protezy ruchome 24 miesiące   
  • Leczenie implanto – protetyczne:
  • Korony i Mosty – 36 miesięcy  
  • Protezy ruchome 24 miesiące   

        Rękojmia obejmuje naprawy w zakresie uszkodzeń wykonanych prac – technik dentystycznych tj.  Wykruszenie porcelany, odprysk porcelany, pęknięcie korony, pęknięty łącznik, uszkodzony zatrzask). W przypadku dezintegracji implantu z kością,  będącego filarem pracy protetycznej, nie udzielana jest rękojmia na pokrycie kosztów wykonania nowej pracy protetycznej po zabiegu reimplantacji.

  • Leczenie implantologiczne: 
  • Implant – 24 miesiące od momentu wykonania zabiegu implantacji

  Niezwykle ważnym jest aby pacjent po wykonaniu implantacji, odpowiedzialnie stosował się do zaleceń po zabiegowych. W przypadku braku integracji implantu z kością pacjenta do 24 miesięcy, zabieg zostanie powtórzony jeśli warunki do implantacji na dzień wykonania zabiegu, będą akceptowalne dla chirurga. W przypadku dezintegracji implantu w okresie po 24 miesiącach od wykonania zabiegu, pacjent winien zgłosić się w trybie pilnym do lekarza wykonującego zabieg. Powtórna implantacja i jej koszty zostaną ustalone indywidualnie. Protetyka wykonana na implantach, w przypadku dezintegracji implantu z kością nie zależnie od okresu po implantacji, nie podlega rękojmi.

  Ogólne warunki udzielenia i utrzymania gwarancji na usługi w Boutique Dental : 

  • Obligatoryjne przeglądy jamy ustnej i wizyty kontrolne wyznaczone przez lekarza prowadzącego minimum co 6 miesięcy  
  • Zabiegi higienizacyjne – wykonywane co 6 – 8 miesięcy wg.zaleceń lekarza lub higienistki w gabinecie Boutique Dental
  • Codzienne utrzymanie odpowiedniego poziomu higieny jamy ustnej stosując się do zaleceń higienistki i lekarza.  
  • Akceptacja wykonania rentgenodiagnostyki cyfrowej oraz fotografii zewnątrz ustnej i wewnątrz ustnej wg.potrzeb realizacji planu leczenia. 
  • Uzupełnienie braków zębowych  wg zaleceń lekarza prowadzącego 
  • Rozpoczęcie specjalistycznego – leczenia w zakresie wynikającym ze wskazań lekarza prowadzącego ( ortodonta, periodontolog, chirurg, implantolog). 

  GWARANCJA NIE OBEJMUJE : 

  • Prac których nie opłacono w całości kwoty
  • Prac u osób obciążanych chorobami bezpośrednio i pośrednio wpływającymi na stan jamy ustnej (tj.cukrzyca, osteoporoza, parodontoza) , aktywnych palaczy i nie leczonej choroby zaburzeń okluzji  
  • Prac tymczasowych  
  • Leczenie wykonane NA WŁASNĄ RĘKĘ przez pacjenta lub kontynuowane po za Boutique Dental  
  • Korekty lub leczenie doraźne wykonane na własną rękę po za Boutique Dental  
  • Prace uszkodzone poprzez ingerencje pacjenta lub wynikające z nieszczęśliwego wypadku 
  • Leczenie podczas którego ze względu na ograniczenia wynikające ze strony pacjenta, nie możliwym jest wykonanie pełnej diagnostyki ( pacjentki w ciąży bez zdjęcia rentgenowskiego )  
  • Nieprzestrzeganie zaleceń lekarza po i około zabiegowych  
  • Uzupełnienia protetyczne oraz prace których zniszczenie wynika z czynników naturalnego zaniku kości, tkanek miękkich  
  • Prace odebrane po przekroczeniu okresu wymagalnego na odbiór pracy wyznaczonego przez lekarza  
  • Nie przestrzegania wizyt kontrolnych, higienizacji i wymaganej kontroli rentgenodiagnostyki 

  WAŻNE : Każdy zabieg objęty gwarancją wymaga świadomej pisemnej zgody pacjenta, w sytuacji pojawiających dolegliwości wynikających z ingerencji stomatologicznej lekarza Boutique Dental, pacjent proszony jest o bezpośredni kontakt nie później niż do 5 dni od daty powstania dyskomfortu, drogą telefoniczną lub email z recepcją gabinetu.  

  DECYZJA O WYKONANIU PRACY W RAMACH GWARANCJI, NALEŻY DO KIEROWNIKA MEDYCZNEGO BOUTIQUE DENTAL , KIEROWNIK ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ 7 DNIOWEGO OKRESU DECYZYJNEGO.  

   

   

   

  error: Content is protected !!