IMPLANTOLOGIA

WSZCZEPIENIE IMPLANTU

Wszczepienie implantu to zabieg dzięki, któremu możemy odzyskać brakujący ząb/zęby bez ingerencji w naturalne uzębienie pacjenta. W przeciwieństwie do uzupełnień typu most i konieczności szlifowania zębów sąsiednich, dzięki technice implantacji mamy, możliwość wykonania pojedynczego uzupełnienia zęba 1:1 – uwzględniając pojedynczy brak/ braki. 

Technologia wszczepienia implantu polega na wprowadzeniu w kość sztucznego korzenia czyli implantu zębowego, a następnie po okresie wgojenia i integracji z kością, następuje część protetyczna czyli wykonanie korony protetycznej

Integracja implantu z kością w szczęce to czas ok 6 miesięcy, jeśli natomiast implant został wszczepiony w żuchwę, jego czas integracji to ok 3 miesięcy. 

Sam zabieg implantacji jest z reguły znacznie mniej inwazyjny niż ekstrakcja zęba i nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony pacjenta. Jeśli natomiast lekarz prowadzący podejmie decyzję o zabezpieczeniu pacjenta ochrona antybiotykową, pacjent ten zostanie wcześniej o tym poinformowany. 

Implantolodzy w Boutique Dental, pracują na implantach izraelskiej firmy MIS. Technologii będącej jedną z najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych firm przeznaczonych dla lekarzy, którzy preferują pracę z implantami konikalnymi. Produkowane są, z wysokiej jakości tytanu, bezpiecznego i dopasowanego do wymagań implantacyjnych które mają na celu wieloletnie użytkowanie przez pacjenta. Stożkowy, zwężający się ku dołowi kształt, pozwala na zachowanie znacznie większej przestrzeni na proces regeneracji kości w miejscu wprowadzenia wszczepu.

pexels cottonbro 6502305

Implant